Đóng góp bài vở:

Mọi bài vở, sinh hoạt Âu Cơ, văn thơ, Truyện, Tin Tức, Nữ công gia chánh, quý chị em Âu Cơ xin gửi về 2 emails sau: thuylinh1006@gmail.com hoặc hoiphunuauco2014@gmail.com – Bảo đảm bài vở của chị em Âu Cơ sẽ updated nhanh chóng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: