MỘT DẠI KHỜ MỘT TÔI – Guitar and sing by Alain Bảo, Nhạc Phú Quang

Một Dại Khờ Một Tôi –

Guitar and sing by Alain Bảo, Nhạc Phú Quang

Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng một niềm vui một buồn
Chia cho em một đời say
Một cây si với một cây bồ đề.

Tôi còn đâu còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng tôi về héo khô
Chia cho em một đời thơ
Một đam mê một dại khờ một tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: