Đóng Góp Bài Vở cho Đặc San Âu Cơ lần 4

Kính gửi quý vị

Như thông lệ, Hội Phụ Nữ Âu Cơ sẽ thực hiện một Đặc San Âu Cơ lần 4 kỷ niệm cho Đại Hội Âu Cơ (ĐHAC) kỳ 5 & Đại Nhạc Hội vào cuối tuần tại Houston, thứ bảy và chủ nhật 11 & 12 tháng 8, 2018. Để thực hiện một Đặc San, HPNAC cần sự đóng góp của nhiều người cả về bài vở lẫn tài chánh.
1-Donation (Bảo Trợ)
2-Đăng quảng cáo cho business của mình, nếu có
3-Tìm quảng cáo từ thân nhân, bạn bè quen biết.
Trang màu bìa sau (Colored back cover): $500
Trang màu bìa trong phía trước (Colored front inside cover): $400
Trang màu bìa trong phía sau (Colored back inside cover): $400
Trang màu (Full colored page): $200
Nữa trang màu (Half colored page): $100
Trang đen trắng (B&W full page): $100
Nữa trang đen trắng (B&W half page): $50
4-Mọi đóng góp xin ký check cho Vietnamese Au Co Women và gửi về địa chỉ: 12315 Pine Brook Dr, Stafford TX 77477.
Về Bài Vở: chủ đề của ĐS được chọn là (Cô Gái Việt). Mọi người có thể viết bài quanh chủ đề này.
xin đề nghị vài tiêu chuẩn như sau:
1-Tránh chỉ trích cá nhân.
2-Tránh những đề tài, bài viết có tính cách thiên tả.
3-Tránh viết dài quá 4 trang giấy (có thể có ngoại lệ)
4-BBT sẽ giúp sửa chữa các lỗi chính tả, văn phạm, nếu có, và cũng có thể nêu ý kiến, đề nghị, nếu thấy cần.
5-Xin cho BBT quyền quyết định chọn hay không chọn bất cứ bài vở nào.
6-Xin gửi kèm một tấm hình và vài dòng về tác giả.
7-Bài vở có thể viết tiếng Anh hay tiếng Việt có dấu.
8-Bài vở xin gửi qua email về đia chỉ: tuyetnguyen04@gmail.com
9. Deadline han chót gửi bài là May 31, 2018
Rất mong quí vị tích cực yểm trợ tài chánh và hưởng ứng viết bài để Hội Phụ Nữ Âu Cơ có được một tờ Đặc San…để đời.
Mọi Đóng Góp Bài Vở xin gửi về email : tuyetnguyen04@gmail.com
xin chân thành cám ơn
Trân trọng
Trưởng Ban Tổ Chức Đặc San Âu Cơ
Nguyễn Bạch Tuyết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: