Vô Không – Nguyễn Phúc Bảo Phán – (Alain Bảo)

1919661_871380476207249_4254915296963859690_n - Copy

Kiếp hoa vô thường, hoàng hôn chết

Đời em tắt lịm, tàn bình minh

Đen trắng hòa nhập, cõi hư không

Bạc màu sương gió, xong phận người

Tình thoảng nhẹ đưa, tuổi xa xưa

Em lạc lõng bay, nhẹ chiều đông

Anh dại khờ, phiêu lãng sầu mong

Đợi gió cửa thiền, bụi chợt bay

Nữa đời hương phấn, mỏi mòn mưa

Hồn lãng du trôi về dĩ vãng

Thương và nhớ , trôi dạt dòng sông

Đau và nhói, nhìn đời cũng qua

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tháng 3 Ngày 12 Năm 2018

Las Vegas, Nevada, USA

Tác Giả : Nguyễn Phúc Bảo Phán (Alain Bảo)1005340_10151722285216435_2029135651_n

15585286_281716472231521_8044988074967097624_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: