MỘT DẠI KHỜ MỘT TÔI – Quang Dũng

MỘT DẠI KHỜ MỘT TÔI
Thơ Nguyễn Trọng Tạo, Nhạc Phú Quang, Nghệ sĩ Quang Dũng

Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng một niềm vui một buồn
Chia cho em một đời xanh
Một cây si với một cây bồ đề.

Tôi còn đâu còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng tôi về héo khô
Chia cho em một đời thơ
Một đam mê một dại khờ một tôi.

* Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đầm.

Blog at WordPress.com.

Up ↑