Tiệc Tân Niên Xuân Mậu Tuất 2018 Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose mở cửa vào mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, tại trường Trung Học Gunderson: 622 Gaundabert Ln, San Jose, CA 95136, USA.

Quý vị phụ huynh tại Bay Area (North California) muốn đăng ký cho con em mình học tiếng việt , bảo tồn văn hóa và truyền thống của dân tộc , xin đăng ký tại website http://www.vanlangsj.org

Xin chân thành cám ơn


Tiec_NewYear_VL2018-page-001

Tiec_NewYear_VL2018-page-002

Tiec_NewYear_VL2018-page-003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: