Con Người phản trắc của Lê Lợi cùng con trai Lê Nguyên Long (Lê Thái Tôn) và cháu là Lê Nhân Tôn sau khi giết chết 3 đại công thần bực nhất Nguyễn Trãi, Phạm Văn Xảo và Trần Nguyên Hãn

Đầu thế kỷ thứ 16 sau công nguyên – cuối đời nhà hậu Lê bù nhìn (con cháu Lê Lợi -Lê Nguyên Long – Lê Nhân Tôn – Lê Lợi sau 10 năm Lam Sơn Khởi Nghĩa chiến thắng được nhà Minh – nhưng lại giết ngay 3 đại công thần hàng đàu: Thái Tử Lê Nguyên Long (Lê Thái Tôn) cưỡng bức Nguyễn Thị Lộ – Tỳ Thiếp của Nguyễn Trãi – sau đó đột tử thượng mã phong lăn đùng ra chết – Lê Nhân Tôn mới 2 tuổi cho là Nguyễn Trãi giết vua – Hạ Lệnh Tru Di Tam Tộc Nguyễn Trãi (Vụ Án Lê Chi Viên), Lê Lợi Chính Tay giết chết  2 công thần Phạm Văn Xảo và Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của dòng họ Lê Lợi) – loạn lạc đói khát khắp nơi – Tranh Giành Ngôi Báu khốc liệt giũa nhà Mạc (Mạc Đăng Dung và con cháu), Nhà Nguyễn Phúc (Nguyễn Kim – Nguyễn Hoàng) và Chúa Trịnh (Trịnh Duy Sản – Trịnh Tuy – Trịnh Kiểm ) là một trong những thời kỳ đẫm máu của lịch sử Việt Nam. Mối tình oan nghiệt giữa Nguyễn Hoàng và con gái của Trịnh Kiểm.
Nguyễn Hoàng (chữ Hán: 阮潢; 28 tháng 8, 1525 – 20 tháng 7 năm 1613) hay Nguyễn Thái Tổ, Chúa Tiên, là vị chúa Nguyễn đầu tiên, người đặt nền móng cho vương triều Nguyễn (1558 – 1945). Ông quê ở làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, phủ Hàng Tung, xứ Thanh Hoa, ngày nay là Gia Miêu Ngoại Trang, thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa. Ông nội (Nguyễn Hoằng Dụ) và cha ông (Nguyễn Kim) là những trọng thần của triều đình nhà Hậu Lê. Sau cái chết của Nguyễn Kim, người anh rể Trịnh Kiểm nắm giữ quyền hành đã giết chết anh trai ông là Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng nhờ chị gái xin Trịnh Kiểm cho mình vào trấn thủ Thuận Hóa, Trịnh Kiểm chấp thuận.

Vào năm 1558, ông cùng với con em Thanh Nghệ tiến vào đất Thuận Hóa đóng ở xã Ái Tử (sau gọi là kho Cây khế), thuộc huyện Đăng-xương, tỉnh Quảng Trị. Năm 1559, ông được vua Lê cho trấn thủ đất Thuận Hóa, Quảng Nam. Năm 1593, Nguyễn Hoàng đem quân ra Bắc giúp họ Trịnh đánh dẹp, lập nhiều công lao. Trịnh Tùng vẫn ngầm ghen ghét, tìm cách giữ Nguyễn Hoàng lại, không cho về Thuận Hóa. Năm 1600, Nguyễn Hoàng giả cách nói đi dẹp loạn, rồi tự dẫn binh về Thuận Hóa. Từ đấy Nam Bắc phân biệt, bề ngoài thì làm ra bộ hòa hiếu, nhưng bề trong thì vẫn lo việc phòng bị để chống cự với nhau.

Nguyễn Hoàng đã có những chính sách hiệu quả để phát triển vùng đất của mình và mở rộng lãnh thổ hơn nữa về phía Nam. Các vị Đế, Vương hậu duệ của ông tiếp tục chính sách mở mang này và đã chống nhau với họ Trịnh bất phân thắng bại trong nhiều năm, cuối cùng họ Nguyễn cũng đã hoàn thành việc thống nhất đất nước từ Nam đến Bắc ở đất liền, cùng với chủ quyền biển đảo ở biển Đông, khởi đầu từ niên hiệu Gia Long (cháu đời thứ 11 của ông).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: