Tương Lai !

Tương Lai !

Em căng cờ chặn cả tương lai
Tự bít cuộc đời mình, chắn lối đi dân tộc
Chẳng thể ngờ là chốt thí trong ván cờ thâm độc
Trên môi em còn rạng rỡ nụ cười

Em tôi ơi, những lá cờ được vẽ bởi bọn đười ươi
Trên thế giới người ta đã hoá tro gần hết
Em vin vào đó để tự mình ký kết
Cả hoài bão, cả tương lai, cả niềm tin và lẽ sống

Rồi một ngày, em ơi, khoảng trống
Của mênh mông hẫng hụt khi lý tưởng vỡ tan tành
Khi em nhận ra lý lẽ ấy mong manh
Mà người ta cứ cố đắp bồi thành chân lý.

By Nancy Nguyen

1538782_1579380295650440_2160076869877791980_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: