Lời Kêu Gọi Nhân Quyền Cho Việt Nam Của Cô Destiny Nguyễn

Chào tất cả các bạn !
Hôm nay D tham gia chiến dịch Tự Do -Dân Chủ -Nhân Quyền cho VN vì D nghĩ rằng dù sống bất cứ nơi đâu trên thế giới . Có thể tôi -bạn -chúng ta mỗi ngày đều dùng một ngôn ngữ khác để giao tiếp , nhưng dòng máu luân lưu trong huyết quản chúng ta vẫn là dòng máu Lạc Hồng . Nên D kêu gọi tất cả đồng bào trong nước cũng như hải ngoại cùng ký vào thỉnh nguyện thư để gởi đến HDNQLHQ và cùng tham gia chiến dịch nhân quyền cho một VN thay đổi . Nhớ ký nha các bạn và đừng quên We Are One ! Chúng ta là một ! ‪#‎HR2015‬
http://www.nhanquyen2015.net/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: