Tiếng Mẹ Ru – Linh Đắc

À ơi! Tiếng Mẹ ru mềm,
Kẽo đưa nhịp võng, nắng hiền bên song.
Con nằm thiêm thiếp giấc nồng,
À ơi! Tiếng mẹ ru hồng giấc trưa.
Gió lay thoang thoảng hương dừa,
Bụi bay ngoài ngõ, đong đưa ngọn quỳnh.
À ơi! tiếng mẹ ru tình,
Ôm con mẹ hát, một mình à ơi!
Cha con trấn đóng xa xôi…
Quê Hương còn nợ, à ơi ! giọng buồn.
Một chiều con sẽ lớn khôn,
Ôm con mẹ những bồn chồn thịt da.
Cha con đi lính miền xa,
Chờ bao năm nữa thì cha mới về?
Ba mươi năm! Chẳng hẹn thề,
Con bên xứ lạ, thương về giấc trưa.
À ơi! Tiếng Mẹ đong đưa,
Ru con tiếng mẹ ôm vừa lòng con!
Ba mươi năm, ngủ giấc tròn,
Bao giờ tiếng mẹ vẫn còn trong mơ!
Hôm nay lá rụng ơ hờ,
Con nghe tiếng mẹ ầu ơ giữa trời,
Lá bay cho nắng chơi vơi,
Trong con tiếng Mẹ à ơi rũ mềm

Tiếng Mẹ Ru
Tiếng Mẹ Ru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: