Âu Cơ Nguyễn Đỗ Yến Vy

Âu Cơ Nguyễn Đỗ Yến Vy
Âu Cơ Nguyễn Đỗ Yến Vy

Sinh ra trong một gia đình mà ông bà bố mẹ và các cô chú chịu ảnh hưởng nhiều về phong tục tập
quán Việt Nam nên ngay từ lúc còn nhỏ, mỗi đêm em được nghe kể chuyện về các sự tích vua
Hùng Vương, về dòng giống Tiên Rồng, Lạc Long Quân lấy Âu Cơ đẻ ra trăm trứng: 50 người con
theo cha lên núi, 50 người con theo mẹ xuống biển. Những sự tích hào hùng của lịch sử 4000 năm
Văn Hiến được ghi nhớ trong đầu đã thôi thúc em gia nhập Hội Phụ Nữ Âu Cơ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: