Tiếng Hát Biển Đông

Tiếng Hát Biển Đông
Tiếng Hát Biển Đông

Gửi bức tâm thư tới mọi người

In dòng mực thắm của con tim

Ăn sâu trong lòng câu yêu nước

Càng rèn ý-chí chẳng van xin

Đang lúc bình-yên bỗng đổi đời

ch vừa tỉnh-giấc, ngỡ trong mơ

Năm xưa Trường-Sa liền đất mẹ

Nay bọn cường-quyền bảo “đất ta”

Hỡi thấu trời xanh có nào ngờ

À! Hoàng-Sa đấy cũng “đất ta”

Đừng có thuyền-bè đi qua lại

À! Cho tiếng súng nổi phong-ba

Non nước Việt-Nam sắp mất rồi

Bàng-hoàng uất-nghẹn giữa đêm thâu

À ơi tôi hát lời yêu nước

Chung lòng hiệp trí chẳng thua đâu

-ấp bao lâu chí quật-cường

Nay thời-cơ đến hỡi ai ơi!

Giờ hãy nhanh chân bước lên đường

Đoàn người hùng-dũng tiến ra khơi

Ái-quốc dân Nam quyết một lòng

Nước nhà toàn vẹn, đuổi ngoại-xâm

Hoàng-Trường Sa của người dân Việt

Sử còn ghi rõ đến ngàn năm.

Âu-Cơ Kiều-Tiên

Houston, Texas, Hoa Kỳ

10/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: