Lịch Sinh Hoạt Dự Trù Niên Khoá 2013 – 2014 ở nhà thờ Saint Hippolyte 75013 – HPNÂC Paris

Lịch Sinh Hoạt Dự Trù Niên Khoá 2013 – 2014 ở nhà thờ Saint Hippolyte 75013

Salle 27

29 /09 /2013                        Dimanche               Après Midi  14h – 19h         Tổ Chức  TRUNG THU

 

21 /12 /2013                        Samedi                    Soir     18h – 23h                     NOEL

 

26 /01 /2014                      Dimanche                Après Midi  13h – 19h           TẾT

 

09 /03 /2014                      Dimanche                Après Midi  13h – 19h          Giổ HAI BÀ TRƯNG

26 /04 /2014                        Samedi                 Après Midi  14h – 18h           QUỐC HẬN

28 /06 /2014                         Samedi                    Soir     18h – 23h                 MÃN KHOÁ

 

Salle C  : Lớp ViệT Ngữ + Giúp Đỡ Hành Chánh

Mỗi sáng thứ bảy từ 9 giờ đến 13 giờ

 

Salle Préau :  Lớp Đàm Thoại Pháp Văn – Dợt Văn Nghệ – Khiêu Vũ

Mỗi chiều  thứ bảy từ 15 giờ đến 19 giờ

Salle B  :  Sinh hoạt định kỳ Chi HPNÂC Paris

20 /10 /2013                          Samedi                    Matin    09h – 13h

17 /11 /2013                          Dimanche              Matin    09h – 13h

 

08 /12 /2013                       Dimanche               Après Midi  15h – 19h           Hội Thảo Nhân Quyền

 

24 /05 /2014                        Samedi                    Matin    09h – 13h

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: