Họp Báo Với Bà Trần Thị Ngọc Minh

Âu Cơ CH Houston chụp hình lưu niệm với Bà Trần Thị Ngọc Minh, HĐ ĐDCĐ Houston và các thiện nguyện viên của Cộng Đồng sau Buổi Hội Thảo với các truyền thông và báo chí được tổ chức vào Chủ Nhật 26, tháng 01, 2014 tại Trụ Sở Cộng Động Houston.

  Âu Cơ CH Houston chụp hình lưu niệm với Bà Trần Thị Ngọc Minh, HĐ ĐDCĐ Houston và các thiện nguyện viên của Cộng Đồng sau Buổi Hội Thảo với các truyền thông và báo chí được tổ chức vào Chủ Nhật 26, tháng 01, 2014 tại Trụ Sở Cộng Động Houston.

Âu Cơ CH Houston chụp hình lưu niệm với Bà Trần Thị Ngọc Minh, HĐ ĐDCĐ Houston và các thiện nguyện viên của Cộng Đồng sau Buổi Hội Thảo với các truyền thông và báo chí được tổ chức vào Chủ Nhật 26, tháng 01, 2014 tại Trụ Sở Cộng Động Houston.

0202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: