Phụ-nữ Âu-Cơ

Phụ-nữ Âu-Cơ
Phụ-nữ Âu-Cơ

Hộingộ về đây khắp mọi miền

Phụ-Nữ Âu-Cơ, tiếng vang rền

Nữ-nhi ngại gì nơi chiến-trận

Âu là gái Việt sử ghi tên

trời vận nước chính là đây

Toàn-thể dân ta quyết một lòng

Thế-sự xoay vần, mau cứu nước

Giới điều ghi rõ:  chớ ỷ đông

Một tấm gương xưa rất hùng-hồn

Lòng bà Trưng-Trắc giữ trung-kiên

Tranh nhau tấc đất cùng phương Bắc

Đấu chốn ba-quân chống bạo-quyền

Cho dẫu sa cơ giữ một lòng

Tự trầm mình ngọc xuống dòng sông

Do câu yêu nước, dù phận gái

Dân cùng chung sức quyết lập công

Chủ chính ta đây, giống Lạc-Hồng

người dân Việt, cháu Rồng Tiên

Nhân-dân bốn ngàn năm văn-hiến

Quyền ngẩng cao đầu, cháu Âu-Cơ

khắp muôn phương hãy tụ về

Nước nhà chờ đón những anh-thư

Việt-Nam hào-hùng trang sử mới

Nam-Việt nơi mình sẽ định-cư

Âu-Cơ Kiều-Tiên

Houston, Texas, Hoa Kỳ

10/2014

Tiếng Hát Biển Đông

Tiếng Hát Biển Đông
Tiếng Hát Biển Đông

Gửi bức tâm thư tới mọi người

In dòng mực thắm của con tim

Ăn sâu trong lòng câu yêu nước

Càng rèn ý-chí chẳng van xin

Đang lúc bình-yên bỗng đổi đời

ch vừa tỉnh-giấc, ngỡ trong mơ

Năm xưa Trường-Sa liền đất mẹ

Nay bọn cường-quyền bảo “đất ta”

Hỡi thấu trời xanh có nào ngờ

À! Hoàng-Sa đấy cũng “đất ta”

Đừng có thuyền-bè đi qua lại

À! Cho tiếng súng nổi phong-ba

Non nước Việt-Nam sắp mất rồi

Bàng-hoàng uất-nghẹn giữa đêm thâu

À ơi tôi hát lời yêu nước

Chung lòng hiệp trí chẳng thua đâu

-ấp bao lâu chí quật-cường

Nay thời-cơ đến hỡi ai ơi!

Giờ hãy nhanh chân bước lên đường

Đoàn người hùng-dũng tiến ra khơi

Ái-quốc dân Nam quyết một lòng

Nước nhà toàn vẹn, đuổi ngoại-xâm

Hoàng-Trường Sa của người dân Việt

Sử còn ghi rõ đến ngàn năm.

Âu-Cơ Kiều-Tiên

Houston, Texas, Hoa Kỳ

10/2014

Destiny Nguyễn, Người con gái Việt

Destiny Nguyễn, Người con gái Việt
Destiny Nguyễn, Người con gái Việt

Em mang dòng máu da vàng,
Như phù sa đắp Tiền Giang đôi bờ.
Sông dài uốn khúc nên thơ,
Nuôi em khôn lớn cha nhờ, mẹ thương.

Em mang dòng máu quê hương,
Bắc Nam nhịp nối dặm đường Cái Quan.
Trường Sơn vang điệu Hò Khoan,
Thu Bồn thơ mộng em ngoan đợi chờ.

Em mang dòng máu Âu Cơ,
Quyết là liệt nữ phất cờ Trưng Vương.
Đuổi quân nô Cộng hết đường,
Cho non nước Việt muôn phương thái hòa.

Huy Tịnh (mùa Xuân, 4/27/2013)

Chú thích:
1. ) Sông Tiền Giang ở miền Nam uốn khúc nên có nhiều phù sa.
2. ) Sông Thu Bồn ở miền Trung có điệu Hò Khoan nhẹ nhàng và đầy tình cảm mặn nồng của người dân xứ Quảng.
3. ) Âu Cơ và 50 người con xuống biển lập nên đời vua Hùng đầu tiên trên đất Bắc. Huyệt động của bọn Cộng nô nằm ở phương Bắc nơi khai quốc nên cần phải đuổi chúng ra khỏi chốn linh thiêng của dân tộc.

Young Huynh
770-885-0075

Blog at WordPress.com.

Up ↑